Balíček: Párový sex koučink (90 min) + Online sex koučink (60 minut)

3 .900,00 

Kategorie:

Popis

BALÍČEK SEZENÍ:

PÁROVÝ KOUČINK 90 MIN + SKYPE SEZENÍ 60 MINUT

Kdo je Gaia?

Skype sezení probíhá se sex koučkou Gaiou. Gaia se profesi sex kouč® věnuje s klienty již od roku 2008. Vystudovala klinickou imunologii a vývojovou biologii na PřFUK. V USA absolvovala dvouúrovňový trénink pro sex kouče s certifikací Professional Sex CoachTM. Je rovněž držitelkou certifikátu Professional Coach od Marilyn Atkinson, žačky Miltona Eriksona, a úspěšnou absolventkou jejího výcviku s certifikací mezinárodní koučovací federace ICF. Je členkou České sexuologické společnosti Lékařské společnosti J. E. Purkyně a České společnosti pro sexuální medicínu a pravidelně prezentuje na sexuologických konferencích v ČR i na Slovensku. V Čechách založila pro sexuální edukaci SCE Academy s.r.o., kde školí širokou veřejnost.

 

Jak koučování probíhá?

S každým párem začínáme úvodním sezením. Často si v úvodu povídáme o tom, jak se na danou situaci dívají oba partneři a co komu chybí nejvíce.  Ať už ve dvojici řešíte jakékoli intimní téma, na koučink si s sebou přinášíte i svůj vztah. Kvalita vašeho vztahu je hybným motorem pro jakékoli další změny, které jsou potřeba, ať už řešíte stereotyp, nedostatek či přebytek sexu nebo vzájemné neporozumění. Při jakékoli párové práci je kouč v první řadě “překladatelem” zejména v situacích, kdy mají partneři vyhraněné emoční postoje, a to se často týká celé oblasti sexuality.

Při koučování se společně zaměříme na vaši současnou situaci, věci, které vám fungují dobře a to, jak vzájemně posílit váš vztah. Vyjdeme z vašich představ a tužeb. Zároveň se přitom podíváme na aktuální stav a úroveň vašich sexuálních kompetencí (dovedností, zkušeností, schopností). Sestavíme návrh plánu, který bude sloužit jako odrazový můstek pro další spolupráci. Úlohou kouče je asistence a schopnost navrhnout dvojici výuku šitou přímo na míru jejich dané situaci.

Párový sex koučink bývá často místem, kde se otevírají hluboká témata a pocity nenadálé (znovu nalezené) intimity mezi partnery. Úlohou kouče je pomoci partnerům tuto znovu nalezenou intimitu udržet, ocenit a vědomě prohlubovat. Při práci s páry často doporučuji zapojit i tělesný přístup.  Pokud si partneři zkouší cvičení na sezení, zůstávají vždy oblečení. Techniky párových cvičení vždy vymýšlíme společně tak, aby byly v souladu s cíli a hodnotami obou partnerů. Některé dovednosti se klienti učí odděleně na SKUPINOVÝCH KURZECH.

Co vás čeká na a po prvním sezení?

 • společně s pomocí rozhovoru rozebereme vaši aktuální situaci
 • určíme důležité momenty současné situace v páru
 • načrtneme vizi toho, po čem oba partneři ve svém erotickém životě touží
 • kreativně prozkoumáme možnosti, jak překonat vzájemné bloky a stereotypy
 • vytvoříme “akční plán” s vhodně nastavenými prvními kroky a cvičeními
 • výstupem ze sezení je zápis s důležitými body a návrhem plánu
 • po 2-3 týdnech společně komunikujeme postup emailem

Upozornění pro klienty:

 • při vyplnění objednávky, prosím, uveďte odpovědi na otázky týkající se tématu koučování a toho, s čím by vám sex kouč mohl nejvíce pomoci
 • NESVĚŘUJTE KOUČOVI TAJEMSTVÍ, KTERÁ NESMÍ ZNÁT DRUHÝ PARTNER! V takovém případě má Gaia plné právo ukončit koučovací proces bez uvedení důvodu.
 • počítejte s tím, že vstupní sezení je začátkem procesu, ve kterém vás čekají změny vašich stereotypů a bude vyžadovat i váš osobní příspěvek
 • při absolvování plánu rozvoje získávají klienty Gaii na další sezení a živé i on-line kurzy SLEVU
 • pokud jste v krizi či je třeba zásah dalšího odborníka, Gaia vám doporučí referenční pracoviště pro další práci

Doplňující informace k online sezení

Pro páry je vhodnější sezení formou videohovoru, kde se všichni navzájem vidíme. Sezení probíhá prostřednictvím aplikací Skype (video) a WhatsApp (video) nebo telefonicky (pouze zvuk).

Inspirace – témata pro páry:

 • zlepšení vzájemné komunikace / lepší zpětná vazba
 • nonverbální komunikace / intenzita, lechtivost, necitlivost a zprávy
 • orální dovednosti a rozvoj umění polibku
 • intimní masáž pro muže /nebo plus tajné tipy a triky
 • intimní masáž pro ženu – základy /nebo plus meditace a posvátná místa
 • prozkoumávání G-bodu / prozkoumávání a zvyšování citlivosti čípku
 • obnovování důvěry po porodu či chirugickém zákroku či po nemoci
 • komplexnejší rozvoj BDSM / swingers / spriritualita
 • kombinované kreativní sezení dle dohody
error: Tento obsah nelze stáhnout!