FAQ

Jak probíhají naše kurzy? – čtěte ZDE

Co je sex koučink?

Sex koučink je holistická a komplexní forma koučování zaměřená především na osobní rozvoj v oblasti sexuality. Pomáhá klientům nacházet řešení v otázkách partnerské intimity, vlastní sexuality či rozvoje dalších erotických zážitků. Sex koučink nepatologizuje stávající stav klienta (nehledá diagnózu ani léčbu), ale naopak staví na jehosilných stránkách, které si klient mnohdy sám neuvědomuje.

Dotaz od klientky:

Dobrý den, ráda bych navštívila nějaký z Vašich kurzů. Vím, že nejste žádná sexuoložka či psycholožka, ale ráda bych řešila svůj nynější stav. Což je, že nemám už několik let pocit chuti na sex, ale pokud k němu dojde velice si ho užiji. V běžném životě se neumím pořádně uvolnit. Můj muž je úžasný milenec, ale dost ho deprimuje, že nemám touhu. Mě samozřejmě taky a chybí mi pocit ženskosti. Doporučíte mi něco, ale prosím žádného psychologa či sexuologa. Děkuji předem A.

Odpověď: Dobrý den, A. Z mé zkušenosti vám opravdu vřele mohu doporučit kurz Umění potěšit muže (více ZDE), kde se právě i k této oblasti dovíte mnoho podstatného. Víkendový kurz je koncipován tak, že nám dává možnost porozumět sexuální touze a potřebám obou partnerů ve vztahu a zároveň nám dává protor pro to být ženou a nenutit se do něčeho, co nám nevyhovuje. Po tomto kurzu můžete případně pokračovat formou individuálního koučování, protože budete mít mnohem jasněji ohledně vašich potřeb.

S pozdravem, J. Gaia

Jak probíhá sezení?

Koučovací sezení probíhá s profesionálním Sex koučem. Při individuálním koučování se na první schůzce zabýváme cíli klienta a vytváření plánu, jehož součástí bývají většinou různá cvičení zaměřená na konkrétní oblasti rozvoje klienta a změnu stereotypů přímo v jeho praktickém životě. Koučování samo o sobě není cíl, je to spíše proces rozvoje a poznávání. Sex koučink tedy není tedy jen o schůzkách klienta s koučem, ale mnohdy spíše o tom, jak na sobě klient pracuje v období mezi koučovacími schůzkami.

Jaké jsou přínosy koučinku?

Ve středu koučování je vždy klient, jeho hodnoty, vize, jeho potenciál a příležitosti v jeho každodenním životě, které mohou být proměněny na cestu postupného rozvoje.

Sex kouč respektuje a podporuje v klientovi jeho unikátní způsob vyjadřování sexuality a pomáhá mu nacházet rovnováhu mezi tím, co cítí a dělá. Při koučování nejsme limitováni  vlastními zkušenostmi či vědecky prokázanými fakty. Naopak, klient vede proces svého rozvojesám a kouč mu pomáhá překonávat „úzká či slepá místa“, kde si klient uvědomuje omezení, daná například jeho myšlenkovými vzorci nebo přesvědčeními pramenícími z výchovy a společenkých dogmat.

Co můžete očekávat?

Při prvním setkání s koučem si klent často uvědomí svoje hodnoty a to, do jaké míry se odrážejí v jeho životě. Společně s tím, jak se klient učí rozvíjet svoje silné stránky a uvědomovat si, kde všude může svůj život ovlivňovat, začíná postupně přebírat i zodpovědnost za svoje sexuální štěstí.

Při koučování tedy dochází často k posunu od roviny “chci změnit lidi kolem sebe” na úroveň “mohu měnit sám sebe”. Paradoxně právě při tomto kroku s klientem většinou zaznamenáme změnu vnějšího prostředí, která je odrazem změny uvnitř klienta samotného. Mezi přínosy koučování tedy patří určitě vyšší sebevědomí (i sebeuvědomění), sebepřijetí a získání nových dovedností či prožitků, které pomáhají rozšířit perspektivu pohledu na situaci a umožňují se dotknout skutečného potenciálu možností.

Při čem sex koučink pomáhá?

S klienty se zaměřujeme se na problémy s orgasmem, nedostatek libida, poruchy erekce a předčasnou ejakulaci, působení a vliv stresu,  vztah k vlastnímu tělu, komunikační dovednosti a zvládání konfliktů, navazování vztahů a hledání vhodného partnera, ale i rozvoj dovedností při uspokojování těch, které milujeme.

Sex koučink je plně otevřený i rozvoji partnerů s homosexuální či lesbickou orientací, se specifickými preferencemi či jinými unikátními způsoby sexuálního sebevyjádření.

Jak se liší sex koučink od sexuologie?

Přístup kouče není medicínský. Při koučování není cílem hledání poruch a stanovování diagnózy. Úkolem kouče je anglicky hezky řečeno “to empower the client” – čili volně přeloženo spojit klienta s jeho vlastními zdroji a zaměřit se především na jeho silné stránky. Důležitá je proto také vnitřní motivace klienta a to, co klienta přirozeně inspiruje na cestě k jeho cílům.

Koučování není poradentví. Úkolem kouče je klást otázky tak, aby si klient stanovil cíle a vytvořil cestu sám. Kouč také nepřebírá za klienta zodpovědnost v rozhodnutích týkajících se jeho zdraví či dalších důležitých oblastí. A i když sex koučink není v pravém slova smyslu aniterapií, jeho účinky někdy mohou být léčivé a terapeutické. Rozvoj vlastní sexuality a sebepoznávání často přináší nové vhledy do situace a změny, které pozitivně ovlivňují další oblasti klientova života i jeho vztahy s okolím.

Je sex koučink vhodný pro každého?

Koučování funguje jako individuální forma vzdělávání a proto je vhodné pro široké spektrum klientů nejrůznějšího věku. Dolní věková hranice u sex koučinku je dána plnoletostí klienta (může být nižší při účasti zákonného zástupce).

Sex koučink není vhodný pro osoby s poruchami koncentrace nebo soustředění. Při psychických stavech, kde je vhodnější psychoterapie, může koučink fungovat jako doplněk standardních postupů anapomáhat rozvoji dovedností a schopností klienta.

TOPZine – Článek – Respektujte svojí sexualitu

http://sexkoucink.pknet.cz/www/admin/index.php?script=struktura/detail/&lang=cz&rodic_id=115&web_strom_id=118

error: Tento obsah nelze stáhnout!