Zpracování osobních údajů

Já, Julie”Gaia” Poupětová, si velmi vážím Vaší chuti se vzdělávat v naší akademii SCE Academy s.r.o. a s tím spojené důvěry spočívající v poskytování osobních údajů, a proto SCE Academy s.r.o. zpracovává a chrání Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Své osobní údaje nám svěřujete, pokud jste zájemcem o naše služby, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem některého z našich webů:

www.sex-koucink.cz
www.sex-cafe.cz
www.sceacademy.com

a případně našich dalších portálů, sociálních sítí a stránek, kde se můžete setkat s našimi službami a videi, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte:

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

1. Abychom Vám mohli e-mailem zasílat zajímavá videa, články, informace týkající se našich kurzů a on-linových programů, další důležité zprávy v oblasti sexuální edukace, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu. 

Naše e-maily Vám máme zájem posílat, jen pokud Vás budou bavit a pokud se jejich prostřednictvím budete chtít i nadále inspirovat a rozvíjet. V případ, že chcete ukončit zasílání e-mailů, můžete tak snadno kdykoliv učinit kliknutím na tlačítko “odhlásit“ v patičce každého e-mailu, který od nás obdržíte.

(Jste-li nebo budete-li naším zákazníkem, posíláme nebo Vám budeme posílat naše e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás informace od nás zajímají. Za zákazníky považujeme všechny, kteří od nás odebrali službu nebo produkt určité hodnoty a to i v případě pokud byly produkt nebo služba poskytnuty ZDARMA, jako například týdenní přístup k programu SExCAFÉ). Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám e-maily na základě Vašeho souhlasu.)

2. Pokud se rozhodnete se zúčastnit některého z našich kurzů nebo si objednáte některý z našich on-linových vzdělávacích programů, popřípadě si u nás objednáte jiný produkt nebo službu, budeme od Vás potřebovat:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu vašeho bydliště.

Tyto údaje shromažďujeme z důvodů uzavření kupní smlouvy a jejího plnění, a to včetně vašich nároků vyplývajících z vadného plnění této smlouvy. Dalším důvodem pro shromažďování a zpracovávání vašich údajů, je zajištění vašeho přístupu do on-linové sekce našeho vzdělávání, kdy máte přístup ke všem svým objednaným a odebíraným produktům.

3. Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní či firemní údaje (fakturační údaje) potřebujeme proto, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou je společnost SCE Academy s. r. o. jako správce osobních údajů povinna tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Cookies

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

SCE Academy s.r.o.
IČ: 027 44 147, se sídlem: Husitská 3, Praha 3, 130 00
Jediným společníkem a majitelem firmy je Mgr. Julie Poupětová,
(dále jen „Správce“)
jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 221705

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím.

kontaktní osoby: Julie Gaia Poupětová (jednatelka společnosti), Jana Podráská (event manager)
kontaktní telefon: +420 777 120 798
kontaktní e-mail: info(zavináč)sceacademy.com

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají kromě správce přístup pouze pečlivě vybrané, poučené a prověřené osoby na základě dlouhodlěúeté spolupráce s naší společností.

Jedná se o členy administrativního týmu na našich kurzech (event manager), spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravci zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Ve výjimečných případech jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info(zavináč)sceacademy.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve nás přímo osobně, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit. Zřízení nápravy zajistíme v nejkratším možném čase, nejpozději pak ale opět do 30 dní.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

error: Tento obsah nelze stáhnout!